The esreveR

Tersinden düzüne doğru akan bir görsel zıtlık süreci.

2015

The Reverse video art
Videoyu oynat